Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Wydarzenia

 

02.10.2013r. - Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS „Zielone Światło” na stronie PARP

07.10.2013r. - Rozpoczęcie negocjacji z PARP

14.11.2013r. - Zakończenie negocjacji z PARP

19.12.2013r. - Dostarczenie kompletu dokumentów do podpisania umowy z PARP - planowany termin podpisania umowy - styczeń 2014r.

17.02.2014r. - Podpisanie umowy na realizację projektu

10.03.2014r. Uwaga! Zmiana daty pierwszego zjazdu! PISMO DO UCZESTNIKÓW SP

12.03.2014r. - Plan zajeć na pierwszy semestr SP - Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie

23.06.2014r. - Plan zajeć na drugi semestr SP - Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie

27-28.04.2015r. - Dwudniowe bezpłatne szkolenie z zakresu wykorzystania instalacji OŹE w  przedsiębiorstwach - Zaproszenie