Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Studia Podyplomowe
Eko-Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych

 

 

Celem dwóch edycji (w roku 2014 oraz 2015 - 2 edycje po 200 godzin) studiów podyplomowych jest kształcenie, przygotowanie i podniesienie kwalifikacji kadry pracującej w branży przetwórstwa tworzyw polimerowych (PTP). Studia poświecone są problematyce zwią­zanej z: podstawami przetwórstwa i fizykochemii, technologiami przetwórstwa i maszynami, efektywną konstrukcją form wtryskowych z wykorzystaniem rapid tooling, eko-zrównoważonym projektowaniem wytworów z tworzyw, certyfikacją i recy­klingiem, zarządzaniem zasobami energetycznymi PTP z uwzględnieniem OŹE, a także CAE dla eko-procesów przetwórstwa (Cadmould, Ansys-Polyflow). Absolwent ponadto będzie posiadał wiedzę w zakresie zaawansowanych technik wpływających na efektywność przetwórstwa tworzyw polimerowych (m.in. wtryskiwania) z wykorzystaniem nowoczesnych i bio tworzyw. Niezwykle istotnym dla Absolwenta we współczesnych realiach gospodarczych będzie nabycie wiedzy z podstaw zarządzania zasobami energetycznymi w wybranych technologiach przetwórstwa, sposobu ich aplikowania, a także poszerzenia horyzontów związanych z zasobem pojęć i zwrotów anglojęzycznych PTP.  W toku studiów uczestnik realizuje prace końcową w wybranym temacie PTP (układ roboczy, maszyna, narzędzie, proces, technologia, produkt) w powiązaniu ze znamionami eko-efektywności energetycznej. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z sektora szeroko rozumianego przetwórstwa tworzyw polimerowych. W szczególności dla pracowników różnego szczebla w tym: technologów, konstruktorów, kontrolerów, kadry zarządzającej, doradców itp. Osób w firmach, które mają być odpowiedzialne za wdrażanie rozwiązań eko-efektywnych energetycznie czy zarządzanie zasobami energetycznymi układu roboczego przetwórstwa tworzyw.  

Wybrane fragmenty układu roboczego przetwórstwa tworzyw polimerowych

 

Siatka przedmiotowa - PLAN STUDIÓW

Łącznie 200 godzin lekcyjnych z tego: wykłady - 110, laboratoria - 58, projektowanie/ seminarium - 32.

Podstawy przetwórstwa i fizykochemii tworzyw - 20

Technologie, maszyny i urządzenia - 24

Zrównoważone projektowanie wytworów z tworzyw - 18

Recykling energetyczny i materiałowy - 12

Efektywność technik wtryskiwania tworzyw - 16

Rapid tooling i narzędzia - 8

Język angielski w technikach eko-przetwórstwa - 16

CAE dla eko procesów przetwórstwa - 18

Efektywność konstrukcji form wtryskowych - 18

Nowoczesne i bio tworzywa polimerowe - 8

Techniki odnawialnych źródeł energii - 14

Zarządzanie zasobami energetycznymi - 14

Certyfikacja wytworów z tworzyw - 6

Seminarium pracy końcowej - 8

 

Kadra prowadząca zajęcia

Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - UTP Bydgoszcz

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski - UTP Bydgoszcz

dr hab. inż. Kazimierz Piszczek - prof. UTP Bydgoszcz

Dr inż. Dariusz Sykutera - UTP Bydgoszcz

Dr inż. Adam Mroziński - UTP Bydgoszcz

Dr inż. Karol Pepliński - UTP Bydgoszcz

Mgr inż. Piotr Czyżewski - praktyk Akson Bydgoszcz
mgr inż. Paweł Jurkowski - praktyk Wadim Plast Michałowice

oraz inni przedstawiciele przemysłu

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje (WUK)  w zakresie: podstaw przetwórstwa i fizykochemii, technologii przetwórstwa, efektywnej konstrukcji form wtryskowych z wykorzystaniem rapid tooling, narzędzi rozdmuchowych, eko-zrównoważonego projektowania wytworów z tworzyw, symulacji procesu wtryskiwania tworzyw, certyfikacji wytworów, recy­klingu materiałowego i energetycznego, podstawowych technik odnawialnych źródeł energii. Absolwent ponadto będzie posiadał WUK w zakresie zaawansowanych technik wpływających na efektywność przetwórstwa tworzyw polimerowych (m.in. wtryskiwania) z wykorzystaniem nowoczesnych i eko tworzyw. Niezwykle istotnym dla Absolwenta we współczesnych realiach gospodarczych będzie nabycie wiedzy z podstaw zarządzania zasobami energetycznymi dla wybranych technologii i wykorzystywanych przez nie mediów (ciepło, zimno, sprężone powietrze itp.) ich monitorowania i prognozowania, a także poszerzenia horyzontów związanych z zasobem pojęć i zwrotów anglojęzycznych układu roboczego przetwórstwa tworzyw. Absolwent studiów podyplomowych nabywa i reprezentuje postawy do szerszych działań ukierunkowanych na eko-efektywność energetyczną przetwórstwa (układ roboczy, maszyna, narzędzie, proces, technologia, produkt) w sektorze MMIŚP funkcjonujących w obecnych i przyszłościowych realiach gospodarczych.