Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Warto wiedzieć

 

1.        W 2014 roku blisko 1 mld zł na projekty energetyczne: Narodowy -  Fundusz Ochrony Środowiska przekaże w 2014 roku ok. 1 mld zł w formie dotacji i pożyczek na projekty związane z promocją alternatywnych źródeł energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej... Więcej

2.        Program "Bocian" z NFOŚiGW: do 75% pożyczki na instalacje fotowoltaiczne - Z początkiem przyszłego roku NFOŚIGW uruchomi program o nazwie "Bocian" mający na celu dofinansowanie rozproszonych instalacji OZE, w tym instalacji fotowotlaicznych o mocy od 200 do 1000 kW... Więcej 

3.        "Prosument": NFOŚiGW dofinansuje mikroinstalacje niezależnie od ustawy o OZE - Dzięki ustawie o odnawialnych źródłach energii Polacy mają w łatwy sposób sami produkować energię na potrzeby swoich gospodarstw, a jej nadwyżki sprzedawać do sieci. Jednak oczekiwanie na nowe regulacje przedłużają się. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował więc, że nie będzie czekać na ustawę i wprowadzi niezależne instrumenty mogące rozwinąć ten rynek.... Więcej

4.        Efektywność energetyczna w ramach programu PolSEFF - PolSEFF jest programem stworzonym przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który przeznaczył na niego 150 mln euro. Jego głównym celem jest podniesienie efektywności energetycznej oraz zwiększenie zastosowania źródeł energii odnawialnej pośród małych i średnich przedsiębiorstw i w ten sposób zwiększanie jego konkurencyjności. Przedsiębiorcy korzystający ze środków programu inwestują najczęściej w termoizolację budynków, sprzęt agrotechniczny, transport wewnętrzny, modernizację maszyn produkcyjnych, urządzenia grzewcze oraz maszyny budowlane... Więcej

 

 

 

Polecane pozycje książkowe branży OŹE

 

[1]     Lubośny Z.: Elektrownie wiatrowe w systemie elektrotechnicznym. Wyd. II, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007

[2]     Lewandowski W.M.: Proekologiczne odnawialne źródła Energii. Wydanie IV. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 2010

[3]     Ligus M.: Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Wydawnictwo CeDeWu. Warszawa 2010

[4]     Praca zbiorowa: Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik, TARBONUS 2008

[5]     Lubośny Z.: Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009

[6]     Boczar T.: Energetyka wiatrowa. Aktualne możliwości wykorzystania. Wydawnictwo PAK, Warszawa 2008

[7]     Flaga A. Inżynieria wiatrowa. Podstawy zastosowania. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2008

[8]     Jastrzębska G.: Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, wyd. II, Warszawa 2009

[9]     Krawiec F.: Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2010

[10]  Zawadzki M.: Kolektory słoneczne, pompy ciepła - na tak. Wydawnictwo Zawadzki, Polska Ekologia, Warszawa 2003

[11]  Zalewski W.: Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. Podstawy teoretyczne. Przykłady obliczeniowe. Wydawnictwo IPPU MASTA. Gdańsk 2001

[12]  Nowak W., Stachel A.A., Borsukiewicz-Gozdur A.: Zastosowania odnawialnych Źródeł Energii. Wydawnictwo Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2008

[13]  Rubik M.: Pompy ciepła. Wyd III, Wydawnictwo Ośrodek Informacji „Technika Instalacyjna w Budownictwie, Warszawa 2006

[14]  Wiśniewski G., Gołębiowski S., Gryciuk M., Kurowski K.: Kolektory słoneczne. Energia słoneczna w mieszkalnictwie, hotelarstwie i drobnym przemyśle. Wydawnictwo Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2008

[15]  Wolańczyk F.: Elektrownie wiatrowe. Wydawnictwo KaBe. Krosno 2009

[16]  Dobriański J.: Wymiana ciepła w instalacjach słonecznych z płaskimi kolektorami., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009

[17]  Pudlik M.: Porywy wiatru jako źródło energii. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Ople 2003

[18]  Pluta Z.: Słoneczne instalacje energetyczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008

[19]  Olchowik J.M.: Cienkie warstwy w strukturach baterii słonecznych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2004

[20]  Oszczak W.: Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 2009

[21]  Sanetra J.: Efekt fotowoltaiczny w organicznych ogniwach słonecznych – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006

[22]  Klugman-Radziemska E.: Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe. Wyd. IV, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011

 

Polecane czasopisma branży OŹE

Polskie:

http://agroenergetyka.pl/articles/248/248_n_1.jpg

www.czystaenergia.pl - miesięcznik ogólnopolski ukazujący się od września 2001 r., pierwszy na rynku wydawniczym w całości poświęcony sprawom związanym z energią przyjazną środowisku, niekonwencjonalnym w tym odnawialnym jej źródłom oraz technologiom wytwarzania zgodnym z zasadami ochrony środowiska, a także sprawom poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej.

http://agroenergetyka.pl/articles/248/248_n_5.jpg

www.globenergia.pl - ogólnopolski kwartalnik GLOBEnergia pełni rolę biuletynu informacyjnego i poradnika. Autorzy publikowanych tekstów reprezentują środowiska przemysłowe i naukowe oraz instytucje i stowarzyszenia wspierające i propagujące odnawialne źródła energii.

http://agroenergetyka.pl/articles/248/248_n_7.jpg

www.agroenergetyka.apra.pl - kwartalnik ukazujący się od 2002 roku. Stanowi istotną część oferty wydawniczej Polskiej Prasy Rolniczej APRA sp. z o.o., wydawcy m.in. czasopism: „Rolnik Dzierżawca”, „Nowoczesna Uprawa”, „Hoduj z głową bydło”, „Hoduj z głową świnie” i „Rolniczy Przegląd Techniczny”. Kwartalnik jest dla swoich Czytelników ważnym źródłem wiedzy i doradcą w zakresie odnawialnych źródeł energii. Czasopismo dostępne w prenumeracie, na najważniejszych imprezach targowych i seminariach oraz w wybranych punktach sieci Ruch

http://pv.pl/sites/default/files/wizytowki/540/logo/LOGO_PV_mail.jpg?1328185651

www.magazynfotowoltaika.pl – kwartalnik ukazujący się od 2011 roku. Tematyka: owoczesne technologie, produkty, porady dla projektantów i wykonawców, przykłady realizacji, rozwiązania techniczne, wiadomości z kraju i ze świata, raporty branżowe.

 

 

Zagraniczne:

Renewable Energy Focus

www.renewableenergyfocus.com

http://www.solar-powergen.com/content/dam/Events/Russia%20Power/Sponsors/REW.gif

Renewable Energy World Magazine

Wind Technology Magazine

Large Scale Solar

Hydro Review

Photovoltaics World

www.renewableenergyworld.com

 

 

Polecane portale branży OŹE

[1]     www.reo.pl

[2]     www.ennergo.pl

[3]     www.energieodnawialne.pl

[4]     www.agroenergetyka.pl