Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

OGŁOSZENIA W RAMACH PROJEKTU

 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 01.10.2013r. - Wyłonienie grupy zespołu personelu, który realizował będzie projekt pt.: „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU MŚP - STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM” nr UDA-POKL.02.01.01-00-390/13

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik NR 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik NR 2 - Wzór oferty

 

 

 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 01.04.2014r. - Uzupełnienie zespołu personelu, który realizował będzie projekt pt.: „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU MŚP - STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM” nr UDA-POKL.02.01.01-00-390/13

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik NR 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik NR 2 - Wzór oferty

 

 

 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dnia 01.04.2014r. - Wyłonienie zespołu Doradców, którzy będą realizować Doradztwo dla firm w ramach  projektu pt.: „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU MŚP - STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM” nr UDA-POKL.02.01.01-00-390/13

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik NR 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik NR 2 - Wzór oferty

Załącznik NR 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DOŚWIADCZENIE)