Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA - www.itw.utp.edu.pl                  WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ -  http://wim.utp.edu.pl

 

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im. J.J. Śniadeckich - www.utp.edu.pl

 

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

Zespół zarządzający - do 30.04.2014r

Kierownik projektu: Dr inż. Adam Mroziński

Tel.: 52 340 84 53, Fax: 52 340 82 55

e-mail: adammroz@utp.edu.pl, bud. 3.2 pok. 208

 

Sekretarz projektu: Mgr inż. Małgorzata Kuczkowska-Wróbel

Tel.: 52 340 82 07, e-mail: mkw@utp.edu.pl, bud. 2.3 pok. 220

 

Koordynator ds. promocji: Mgr Agnieszka Peplińska

Tel.: 52 340 82 70, e-mail: agnieszka.peplinska@utp.edu.pl, bud. 2.3 pok. 203

Doradztwo dla firm

 

Koordynator ds. doradztwa: Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski

Tel.: 52 340 82 93, e-mail: fliz@utp.edu.pl, bud. 3.2 pok. 209

Studia Podyplomowe    -    Eko-Przetwórstwo Tworzyw Termoplastycznych

Kierownik studiów podyplomowych: Dr inż. Karol Pepliński

Tel.: 52 340 87 39, e-mail: karolpep@utp.edu.pl, bud. 3.2 pok. 109

 

Sekretarz studiów podyplomowych: Mgr inż. Dorota Danilewicz

Tel.: 52 340 82 40, e-mail: ddanilewicz@utp.edu.pl, bud. 2.3 pok. 200

Studia Podyplomowe    -    Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie

Kierownik studiów podyplomowych: Dr inż. Andrzej Tomporowski

Tel.: 52 340 82 55, e-mail: atomporowski@utp.edu.pl, bud. 3.2 pok. 208

 

Sekretarz studiów podyplomowych: Lic. Katarzyna Łaz

Tel.: 52 340 82 23, e-mail: kasial@utp.edu.pl, bud. 2.3 pok. 308

 

 

Zespół zarządzający - od 01.05.2014r.

Kierownik projektu: Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski

Tel.: 52 340 82 55, Fax: 52 340 82 55

e-mail: a.tomporowski@utp.edu.pl, bud. 3.2 pok. 210

 

Sekretarz projektu: Mgr inż. Ewa Frelichowska

Tel.: 52 340 82 82, e-mail: freliche@utp.edu.pl, bud. 2.3 pok. 215

 

Koordynator ds. promocji Mgr Agnieszka Peplińska

Tel.: 52 340 82 70, e-mail: agnieszka.peplinska@utp.edu.pl, bud. 2.3 pok. 203

Doradztwo dla firm

 

Koordynator ds. doradztwa: Dr inż. Tadeusz Mikołajczyk

Tel.: 52 340 87 43, e-mail: tadeusz.mikolajczyk@utp.edu.pl, bud. 3.2 pok. 207

Eko-Przetwórstwo Tworzyw Termoplastycznych

 

Kierownik studiów podyplomowych: Dr inż. Maciej Matuszewski

Tel.: 52 340 86 56, e-mail: maciej.matuszewski@utp.edu.pl, bud. 3.2 pok. 206

 

Sekretarz studiów podyplomowych: Mgr inż. Dorota Danilewicz

Tel.: 52 340 82 40, e-mail: ddanilewicz@utp.edu.pl, bud. 2.3 pok. 200

 

Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie

 

Kierownik studiów podyplomowych: Dr inż. Robert Polasik

Tel.: 52 340 87 36, e-mail: robert.polasik@utp.edu.pl, bud. 3.2 pok. 102

 

Sekretarz studiów podyplomowych: Lic. Katarzyna Łaz

Tel.: 52 340 82 23, e-mail: kasial@utp.edu.pl, bud. 2.3 pok. 308

 

 

 

Korespondencję prosimy przesyłać na adres:

Imię i nazwisko członka zespołu zarzadzającego projktem lub SP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Technik Wytwarzania

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz