Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Temat projektu: „Efektywność energetyczna dla proekologicznego rozwoju MŚP - studia podyplomowe i doradztwo dla firm”

 

Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Numer i nazwa priorytetu

Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Numer i nazwa działania

Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Nazwa Funduszu finansującego priorytet

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Instytucja przyjmująca wniosek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Warszawa

 

Cel główny projektu:

Przygotowanie 80 Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP) do wdrożenia rozwiązań proekologicznych, umożliwiających zmniejszenie energochłonności lub wdrożenia zastosowań instalacji OŹE na swoje potrzeby, przyczyniających się do obniżenia kosztów działalności poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w tym obszarze do 30.06.2015 roku przez 80 pracowników (w tym 12 kobiet i 16 osób powyżej 50 roku życia) dzięki studiom podyplomowym i doradztwu

 

Do kogo adresowany jest projekt?

-   MMiŚP mogące wykorzystywać instalacje OŹE

-   MMiŚP z branży przetwórstwa tworzyw polimerowych

-   sektor energochłonnego przetwórstwa przemysłowego MMiŚP

-   MMiŚP posiadające budynki, hale, magazyny, gdzie opłaca się inwestować w instalacje OŹE

-   kadra inżynierska i pionów technicznych MMiŚP

-   pracownicy MMiŚP odpowiedzialni za utrzymanie i eksploatację budynków firmowych

-   właściciele MMiŚP

-   osoby mające zdolność decyzyjną w zakresie rozwiązań proekologicznych w MMiŚP

 

Oczekiwane efekty realizacji projektu:

-          80 opracowanych Diagnoz Potrzeb MMiŚP biorących udział w projekcie

-          Realizacja SP pn.: Instalacje OŹE w przedsiębiorstwie (SP IOŹEwP) - 2 edycje po 224 godziny dla 40 uczestników - pracowników MMiŚP biorących udział w projekcie

-          Realizacja SP pn.: Eko-przetwórstwo Tworzyw Polimerowych - (SP EPTP) - 2 edycje po 200 godzin dla 40 uczestników - pracowników MMiŚP biorących udział w projekcie

-          800 zrealizowanych godzin doradztwa technicznego (około 10 godzin na firmę) realizowanych przez specjalistów z zakresu podnoszenia efektowności energetycznej w MMiŚP

-          80 Raportów z Doradztwa dla MMiŚP biorących udział w projekcie (realizacja w 2 etapach po zakończeniu każdego semestru SP)

-          80 opracowanych Indywidualnych Strategii Wdrożenia Działań Proekologicznych dla biorących udział w projekcie MMiŚP zgodnie z ich potrzebami

 

Materiały informacyjno-promocyjne:  Ulotka informacyjna

 

 

Plan zajeć na drugi semestr SP - Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie

 

Plan zajeć na drugi semestr SP - Eko-Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych

 

Mapka rozmieszczenia budynków na UTP w Bydgoszczy