Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

     Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Strona Projektu

 

Obrazek.jpg

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU 
Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM

 

 

                                                                                                                                                               Uwaga! Projekt został zakończony w roku 2015.